เราคิด

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เราคิด

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เราคิด

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

เคล็ดลับข้าวสวยมัดใจ 4 ภาค

เครื่องสีข้าว ซีแอลพี รุ่น ECO
รุ่น CR150 ECO และรุ่น CR150
ECO Dual Function

บริการให้ความช่วยเหลือ

รับประกัน 1 ปี

ซ่อมฟรี
พร้อมเปลี่ยนอะไหล่

คอลเซ็นเตอร์

บริการตอบคำถาม
ผ่านคอลเซ็นเตอร์

บริการซ่อมบำรุง

มีช่างซ่อมให้
ทั่วประเทศ

กิจกรรม

โครงการ CLP สีข้าวคุณภาพดี…เพื่อน้อง ปี2

30 สิงหาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมโครงการ “Rice for Rich”

22 สิงหาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม

Thailand Industry Expo 2018

5 สิงหาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม