Clp Header

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท ซีแอลพี ถือกำเนิดจากบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในเครือกลุ่มบริษัท มโนยนต์ ที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย มายาวนานกว่า 50 ปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มโนยนต์ มีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 55 บริษัท

Clp About 1 2
Clp Img Vision1
จากใจท่านประธาน

ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของท่านผู้บริหารที่เชื่อว่าทุกคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรบนผืนดิน และผืนน้ำ ควรมีโอกาสเพิ่มระสิทธิภาพในการสร้างรายได้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประวัติบริษัท

First header Second header
2548 ซีแอลพี ก่อตั้งขึ้นในนามบริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยถือกำเนิดจากบริษัทผู้ผลิต และประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ส่งให้บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2552 บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความตั้งใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทยที่ประกอบอาชีพอยู่บนแผ่นดินและผืนน้ำให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงมีวิสัยทัศน์เริ่มก่อตั้งแบรนด์ของคนไทย เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เข้าถึงได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการเดินเรือ โดยทีมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
2558 บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดตั้งบริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ กลุ่มบริษัทซีแอลพีทั้งหมด ทั้งนี้ ยังได้จัดตั้งบริษัท ซีแอลพีบิซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กรที่เติบโตขึ้นอีกด้วย
2561 กลุ่มบริษัท ซีแอลพี และ บริษัท ไทวะ เซกิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสีข้าวชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานกว่า44 ปี ได้เซ็นต์สัญญาร่วมมือพัฒนาสินค้า (Knowledge Cooperation) เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องสีข้าวให้ได้มาตรฐานระดับโลก โดยมุ่งเน้นตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Clpbrand About 3

ความภาคภูมิใจของเรา

CLP ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015
เลขหมาย : IC-QM-2112117

สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน Made in Thailand (MIT)

สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

บัญชีนวัตกรรมไทย

Reward 1

1st Runner Up

Rice Milling Machine CLP CR80N1 Agriculture and Processed Agriculture Program in the Quality of Technology & Machinery Contest 2016 Ministry of Science and Technology Thailand

Reward 2

1st Runner Up

Longtail Drive Set with Forward-Reverse GearEnergy, Environment and Better quality of Life Program in the Quality of Technology & Machinery Contest 2016 Ministry of Science and Technology Thailand

Reward 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

สาขาเกษตรและเกษตรกรแปรรูป ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยี เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

Reward 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดแข่งขัน เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ในงานวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่าง วันที่ 5 มิถุนายน 2557

Reward 5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 10

การประกวดเครื่องสีข้าวสำหรับครัวเรือน ในงานวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2557

Reward 6

Best Product of Thailand

CLP Rice Milling Machine with Jet System2013 Ministry of Industry Thailand

Reward 7

2nd Runner Up

Small Rice Milling Machine Contest 2012 Rice Department Ministry of Agriculture and Cooperative Thailand

Reward 8

2nd Runner Up

Household Rice Milling Machine Contest 2012 Rice Department Ministry of Agriculture and Cooperative Thailand

Reward 9

รางวัลผลผลิตยอดเยี่ยมของ ประเทศไทย ประจำปี 2554

จากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 21 กันยายน 2554

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงสร้าง

“เครือข่ายซัพพอร์ท ทั่วประเทศ”

Messageimage 1660191688893

CLP Engineering.co.,ltd. (จ.นครราชสีมา)
R&D Testing lab and Agricultural Field

Job 0628 (2)

CLP Business Management.co.,ltd. /
CLP Engineering.co.,ltd. (จ.ปทุมธานี)

6248 1030x773

CLP Intertrade.co.,ltd. (จ.กรุงเทพมหานคร)
Sales & Marketing

Timeline Th
วิจัย ออกแบบ พัฒนา
การผลิต
การตลาด การขาย
บริการหลังการขาย
แหล่งข้อมูลเรียนรู้

เครือข่ายผู้แทนจำหน่าย

เครื่องสีข้าว ซีแอลพี

ผู้แทนจำหน่าย

36 จังหวัด

ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

7 ประเทศทั่วโลก