Clp Header

บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

สินค้าภายในแคตตาล็อคฉบับนี้เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด โดยมีทั้งผลิตเองและนําเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเกิดปัญหากับสินค้า
จากการใช้งานปกติ การรับประกันจะครอบคลุมทั้งตัวเครื่อง อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ โดยความรับผิดชอบสูงสุดของทางบริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จำกัด

ระยะเวลา + เงื่อนไขการประกันสินค้า

1. สินค้าภายในแคตตาล็อคฉบับนิ้จะมีระยะเวลาการรับประกันดังต่อไปนี้

– รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
– รับประกันมอเตอร์ หรือระบบภายใน 1 ปี

2. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

(ทางบริษัทสามารถทำการซ่อมสินค้าได้  โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่า และค่าอะไหล่)
– การเสียหายโดยเหตุจากการใช้ผิดวิธี
– อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก เป็นต้น
– ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ ถูกงัด ดัดแปลง  ถูกซ่อมแซม
– ความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทําลาย
– สินค้าเสียหายโดยเจตนาของผู้ใช้งานเอง หรือการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน

3. ทางบริษัทจะไม่คืนเงินในกรณ๊ ไม่พอใจสินค้า, สินค้าเสียหรือซื้อไปแล้วสินค้าใช้งานไม่ได้

– กรณีที่ไม่พอใจในตัวสินค้า กรุณาติดต่อทางบริษัทโดยตรงเพื่อรับทราบบัญหาของลูกค้า
– กรณีเปลี่ยนสินค้าที่เสีย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรุ่นเดิมเท่านั้น
– สินค้าบางรายการอาจมีเงื่อนไขการรับประกันที่แตกต่างจากรายละเอียดข้างต้น โปรดทำการตรวจสอบข้อมูลการรับประกันสินค้าอีกครั้งกับพนักงานขาย

การให้บริการหลังการขาย

CLP ใส่ใจในการบริการลูกค้า ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เรามีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ตอบคําถาม และแก้ไขตอบปัญหาต่างๆ
เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจเมื่อใช้งาน โดยสามารถติดต่อเราที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

คำถามที่พบบ่อย และรายการอะไหล่

 1. Q : สามารถอบเมล็ดพืชชนิดอื่นนอกจากข้าวเปลือกได้หรือไม่
  A : สามารถอบได้ เช่น เมล็ดถั่ว, ข้าวเปลือก, เมล็ดกาแฟ เป็นต้น
 2. Q : ใช้น้ำมันอะไร และเปลืองน้ำมันกับไฟฟ้าหรือไม่
  A : น้ำมันดีเซล , 0.5 – 1 ลิตร/ชั่วโมง , ระบบไฟฟ้าไม่เคยทดลอง
 3. Q : ต้องใช้พื้นที่ขนาดเท่าไร ในการติดตั้งเครื่อง
  A : กว้าง 3 เมตร , ยาว 1 เมตร , สูง 4 เมตร
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : สามารถอบเมล็ดพืชชนิดอื่นนอกจากข้าวเปลือกได้หรือไม่
  A : สามารถอบได้ เช่น เมล็ดถั่ว, ข้าวเปลือก, เมล็ดกาแฟ เป็นต้น
 2. Q : ใช้น้ำมันอะไร และเปลืองน้ำมันกับไฟฟ้าหรือไม่
  A : น้ำมันก๊าด , 1.5 – 6 ลิตรต่อชั่วโมง
 3. Q : ต้องใช้พื้นที่ขนาดเท่าไร ในการติดตั้งเครื่อง
  A : กว้าง 2 เมตร , ยาว 4 เมตร , สูง 5 เมตร
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : สามารถอบเมล็ดพืชชนิดอื่นนอกจากข้าวเปลือกได้หรือไม่
  A : สามารถอบได้ เช่น เมล็ดถั่ว, ข้าวเปลือก, เมล็ดกาแฟ เป็นต้น
 2. Q : ใช้น้ำมันอะไร และเปลืองน้ำมันกับไฟฟ้าหรือไม่
  A : น้ำมันก๊าดหรือดีเซล
 3. Q : ต้องใช้พื้นที่ขนาดเท่าไร ในการติดตั้งเครื่อง
  A : กว้าง 2 เมตร , ยาว 4 เมตร , สูง 6 เมตร
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่ และกินไฟเยอะไหม
  A : สามารถใช้ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนได้ (หม้อแปลงไฟสมควรเป็นหม้อแปลงขนาด 15/45) 
 2. Q : ตัวเครื่องสามารถคัดแยกสิ่งสกปรกอะไรได้บ้าง
  A : หญ้า , หิน , ข้าวลีบ ,ต้นข้าวแห้ง และดอกข้าว
 3. Q : ความเร็วในการคัดแยกกี่กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
  A : อัตราการทำงาน 500 kg/hr (ขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนในเมล็ดพันธ์ข้าว)
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่ และกินไฟเยอะไหม
  A : สามารถใช้ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนได้ (หม้อแปลงไฟสมควรเป็นหม้อแปลงขนาด 15/45)
 2. Q : ตัวเครื่องสามารถคัดแยกสิ่งสกปรกอะไรได้บ้าง
  A : หญ้า , หิน , ข้าวลีบ ,ต้นข้าวแห้ง และดอกข้าว
 3. Q : ความเร็วในการคัดแยกกี่กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
  A : อัตตราการทำงาน 600 kg/hr (ขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนในเมล็ดพันธ์ข้าว)
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่ และกินไฟเยอะไหม
  A : สามารถใช้ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนได้ (หม้อแปลงไฟสมควรเป็นหม้อแปลงขนาด 15/45) 
 2. Q : ตัวเครื่องสามารถคัดแยกสิ่งสกปรกอะไรได้บ้าง
  A : หญ้า , หิน , ข้าวลีบ ,ต้นข้าวแห้ง และดอกข้าว
 3. Q : ความเร็วในการคัดแยกกี่กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
  A : อัตราการทำงาน 900 kg/hr (ขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนในเมล็ดพันธ์ข้าว)
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : ใช้ระบบการทำงานแบบไหน ใช่ระบบลูกหินหรือไม่
  A : ใช้ระบบใบพัดหมุนเหวี่ยง นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบลูกหินคือ สีข้าวได้เร็ว และมีคุณภาพสูง มีปริมาณข้าวหักน้อยมาก
 2. Q : เมื่อเครื่องทำงาน จะมีเสียงดังหรือไม่
  A : มีเสียงดังไม่มาก เมื่อเทียบกับเครื่องสีข้าวทั่วไป
 3. Q : อัตรากำลังการสีข้าวเปลือกออกมาเป็นข้าวสาร สามารถสีได้กี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง
  A : 100 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง 
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : สายพานทุกเส้น , ใบกะเทาะ , ยางกะเทาะ , ตะแกรงขัดขาว , แกนขัดขาว เป็นต้น (อ้างอิง spare part จากทีม sale)
 1. Q : ใช้ระบบการทำงานแบบไหน ใช่ระบบลูกหินหรือไม่
  A : ใช้ระบบใบพัดหมุนเหวี่ยง นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบลูกหินคือ สีข้าวได้เร็ว และมีคุณภาพสูง มีปริมาณข้าวหักน้อยมาก
 2. Q : สามารถทำความสะอาดเอามอดออกได้หรือไม่
  A : สามารถทำได้ โดยการเปิดใช้งานเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก CCN-100 เพียงเครื่องเดียว
 3. Q : ระบบ IOT มีข้อดีอย่างไรบ้าง
  A : สามารถแจ้งเตือนการทำงานในแต่ละรอบว่าใช้งานไปทั้งหมดกี่ชั่วโมง มีอัตราการกินไฟฟ้าเท่าไร, สามารถแจ้งเตือนอายุการใช้งานของอะไหล่ ว่าอะไหล่ชิ้นไหนใกล้จะถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว และยังสามารถระบุสถานที่ตั้งของเครื่องจักรได้ ในกรณีที่เครื่องสูญหาย
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : สายพานทุกเส้น , ใบกะเทาะ , ยางกะเทาะ , ตะแกรงขัดขาว , แกนขัดขาว เป็นต้น (อ้างอิง spare part จากทีม sale)
 1. Q : ใช้ระบบการทำงานแบบไหน ใช่ระบบลูกหินหรือไม่
  A : ใช้ระบบใบลูกยาง นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบลูกหินคือ สีข้าวได้เร็ว และมีคุณภาพสูง มีปริมาณข้าวหักน้อยมาก
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : ไม่สามารถใช้ได้ ต้องใช้ไฟฟ้า 3 เฟสเท่านั้น
 3. Q : ระบบ IOT มีข้อดีอย่างไรบ้าง
  A : สามารถแจ้งเตือนการทำงานในแต่ละรอบว่าใช้งานไปทั้งหมดกี่ชั่วโมง มีอัตราการกินไฟฟ้าเท่าไร, สามารถแจ้งเตือนอายุการใช้งานของอะไหล่ ว่าอะไหล่ชิ้นไหนใกล้จะถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว และยังสามารถระบุสถานที่ตั้งของเครื่องจักรได้ ในกรณีที่เครื่องสูญหาย
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : สายพานทุกเส้น , ยางกะเทาะ , ตะแกรงขัดขาว , แกนขัดขาว เป็นต้น (อ้างอิง spare part จากทีม sale)
 1. Q : ใช้ระบบการทำงานแบบไหน ใช่ระบบลูกหินหรือไม่
  A : ใช้ระบบใบลูกยาง นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบลูกหินคือ สีข้าวได้เร็ว และมีคุณภาพสูง มีปริมาณข้าวหักน้อยมาก
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : ไม่สามารถใช้ได้ ต้องใช้ไฟฟ้า 3 เฟสเท่านั้น
 3. Q : ระบบ IOT มีข้อดีอย่างไรบ้าง
  A : สามารถแจ้งเตือนการทำงานในแต่ละรอบว่าใช้งานไปทั้งหมดกี่ชั่วโมง มีอัตราการกินไฟฟ้าเท่าไร, สามารถแจ้งเตือนอายุการใช้งานของอะไหล่ ว่าอะไหล่ชิ้นไหนใกล้จะถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว และยังสามารถระบุสถานที่ตั้งของเครื่องจักรได้ ในกรณีที่เครื่องสูญหาย
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : สายพานทุกเส้น , ยางกะเทาะ , ตะแกรงขัดขาว , แกนขัดขาว เป็นต้น (อ้างอิง spare part จากทีม sale)
 1. Q : ในการแพ็คสินค้า 1 ครั้งสามารถแพ็คได้พร้อมกันกี่ถุง
  A : สามารถแพ็คสินค้าได้ครั้งละ 1 ถุง
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ได้
 3. Q : วิธีการใช้งานเครื่อง
  A : สามารถดูวิธีการใช้งาน ได้ที่คู่มือการใช้งานสินค้า ที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : ในการแพ็คสินค้า 1 ครั้งสามารถแพ็คได้พร้อมกันกี่ถุง
  A : สามารถแพ็คข้าวกล้อง 1 กิโลกรัม ได้ครั้งละ 1-6 ถุง
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ได้
 3. Q : วิธีการใช้งานเครื่อง
  A : สามารถดูวิธีการใช้งาน ได้ที่คู่มือการใช้งานสินค้า ที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : ในการแพ็คสินค้า 1 ครั้งสามารถแพ็คได้พร้อมกันกี่ถุง
  A : สามารถแพ็คสินค้าได้ครั้งละ 1 ถุง
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ได้
 3. Q : วิธีการใช้งานเครื่อง
  A : สามารถดูวิธีการใช้งาน ได้ที่คู่มือการใช้งานสินค้า ที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : สามารถชั่งเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นนอกเหนือจากข้าวเปลือก และข้าวสารได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ได้ เช่น เมล็ดถั่ว / เมล็ดข้าวโพด / เมล็ดกาแฟ หรือเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นๆ ที่มีความแห้ง และขนาดไม่ใหญ่ เป็นต้น
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนได้ (หม้อแปลงไฟสมควรเป็นหม้อแปลงขนาด 15/45)
 3. Q : วิธีการใช้งานเครื่อง
  A : สามารถดูวิธีการใช้งาน ได้ที่คู่มือการใช้งานสินค้า ที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : สามารถชั่งเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นนอกเหนือจากข้าวเปลือก และข้าวสารได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ได้ เช่น เมล็ดถั่ว / เมล็ดข้าวโพด / เมล็ดกาแฟ หรือเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นๆ ที่มีความแห้ง และขนาดไม่ใหญ่ เป็นต้น
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนได้ (หม้อแปลงไฟสมควรเป็นหม้อแปลงขนาด 15/45)
 3. Q : วิธีการใช้งานเครื่อง
  A : สามารถดูวิธีการใช้งาน ได้ที่คู่มือการใช้งานสินค้า ที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : สามารถชั่งเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นนอกเหนือจากข้าวเปลือก และข้าวสารได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ได้ เช่น เมล็ดถั่ว / เมล็ดข้าวโพด / เมล็ดกาแฟ หรือเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นๆ ที่มีความแห้ง และขนาดไม่ใหญ่ เป็นต้น
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนได้ (หม้อแปลงไฟสมควรเป็นหม้อแปลงขนาด 15/45)
 3. Q : วิธีการใช้งานเครื่อง
  A : สามารถดูวิธีการใช้งาน ได้ที่คู่มือการใช้งานสินค้า ที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : สามารถชั่งเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นนอกเหนือจากข้าวเปลือก และข้าวสารได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ได้ เช่น เมล็ดถั่ว / เมล็ดข้าวโพด / เมล็ดกาแฟ หรือเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นๆ ที่มีความแห้ง และขนาดไม่ใหญ่ เป็นต้น
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : สามารถใช้ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนได้ (หม้อแปลงไฟสมควรเป็นหม้อแปลงขนาด 15/45)
 3. Q : วิธีการใช้งานเครื่อง
  A : สามารถดูวิธีการใช้งาน ได้ที่คู่มือการใช้งานสินค้า ที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : รถไถพรวนดินสามารถพรวนพื้นดินแข็งได้หรือไม่
  A : สามารถพรวนได้แต่ต้องกดตัวเครื่องลงและพรวนซ้ำเพื่อให้พรวนได้ลึก
 1. Q : รถไถพรวนสามารถใช้งานต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมง
  A : สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ตามปริมาณน้ำมันในถังและอัตราการเร่งของเครื่องยนต์หรือ 5-6 ชั่วโมง ควรมีการพักเครื่องยนต์เพื่อคลายความร้อน
 1. Q : เมื่อสินค้ามีปัญหาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง
  A : ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขาย   และบริษัทผู้ผลิต
 2. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –

 1. Q : สามารถย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่สุด ได้ขนาดเท่าไร
  A : ขนาด 2.5 นิ้ว
 2. Q : สามารถย่อยกิ่งไม้ต่อเนื่องได้ยาวนานกี่ชั่วโมง
  A : สามารถย่อยต่อเนื่องได้ เนื่องจากช่วงขณะที่เติมกิ่ง ตัวเครื่องไม่มีภาระโหลด
 3. Q : สามารถย่อยกิ่งไม้ชนิดไหนได้บ้าง
  A : ไม้เนื้อแข็ง, ไม้เนื้ออ่อน, กิ่ง หรือใบกระถิน, เปลือกมะพร้าว, ทางปาร์ม, ทางมะพร้าว และใบไม้ชนิดอื่นๆ เป็นต้น
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : อัตราการทำงานกี่กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
  A : 500-800 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
 2. Q : สามารถย่อยอาหารสัตว์ต่อเนื่องได้ยาวนานกี่ชั่วโมง
  A : สามารถทำงานต่อเนื่องได้
 3. Q : สามารถย่อยอาหารสัตว์ชนิดไหนได้บ้าง
  A : ต้นข้าวโพด และหญ้าเนเปีย เป็นต้น
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : – 
 1. Q : กำลังมอเตอร์กี่แรงม้า และกินไฟหรือไม่
  A : มอเตอร์ 3 แรง , กินไฟ 8-10 บาทต่อชั่วโมง
 2. Q : สามารถสีข้าวกล้อง และทำความสะอาดข้าวเปลือกได้หรือไม่
  A : ไม่สามารถสีข้าวกล้องได้ แต่สามารถสีเป็นข้าวซ้อมมือได้ และไม่สามารถทำความสะอาดข้าวเปลือกได้
 3. Q : เครื่องจักรผลิตจากวัสดุอะไร
  A : ผลิตจากเหล็กหนา ชั้นดี แข็งแรง ทนทาน
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : lish spare part
 1. Q : กำลังมอเตอร์กี่แรงม้า และกินไฟหรือไม่
  A : มอเตอร์ 3 แรง , กินไฟ 8-10 บาทต่อชั่วโมง
 2. Q : สามารถสีข้าวกล้อง และทำความสะอาดข้าวเปลือกได้หรือไม่
  A : ไม่สามารถสีข้าวกล้องได้ แต่สามารถสีเป็นข้าวซ้อมมือได้ และไม่สามารถทำความสะอาดข้าวเปลือกได้
 3. Q : เครื่องจักรผลิตจากวัสดุอะไร
  A : ผลิตจากเหล็กหนา ชั้นดี แข็งแรง ทนทาน
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : lish spare part
 1. Q : กำลังมอเตอร์กี่แรงม้า และกินไฟหรือไม่
  A : มอเตอร์ 3 แรง , กินไฟ 8-10 บาทต่อชั่วโมง
 2. Q : สามารถสีข้าวกล้อง และทำความสะอาดข้าวเปลือกได้หรือไม่
  A : ไม่สามารถสีข้าวกล้องได้ แต่สามารถสีเป็นข้าวซ้อมมือได้ และไม่สามารถทำความสะอาดข้าวเปลือกได้
 3. Q : เครื่องจักรผลิตจากวัสดุอะไร
  A : ผลิตจากเหล็กหนา ชั้นดี แข็งแรง ทนทาน
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : lish spare part
 1. Q : กำลังมอเตอร์กี่แรงม้า และกินไฟหรือไม่
  A : มอเตอร์ 3 แรง , กินไฟ 8-10 บาทต่อชั่วโมง
 2. Q : สามารถสีข้าวกล้อง และทำความสะอาดข้าวเปลือกได้หรือไม่
  A : ไม่สามารถสีข้าวกล้องได้ แต่สามารถสีเป็นข้าวซ้อมมือได้ และไม่สามารถทำความสะอาดข้าวเปลือกได้
 3. Q : เครื่องจักรผลิตจากวัสดุอะไร
  A : ผลิตจากเหล็กหนา ชั้นดี แข็งแรง ทนทาน
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : lish spare part
 1. Q : กำลังมอเตอร์กี่แรงม้า และกินไฟหรือไม่
  A : มอเตอร์ 3 แรง , 8-10 บาทต่อชั่วโมง
 2. Q : สามารถบดวัตถุดิบอะไรได้บ้าง
  A : ข้าว, แกลบ, ถั่ว, พริก, ข้าวโพด และวัตถุดิบอื่นๆ เป็นต้น
 3. Q : เครื่องจักรผลิตจากวัสดุอะไร
  A : ผลิตจากเหล็กหนา ชั้นดี แข็งแรง ทนทาน
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : สามารถคัดแยกข้าวต่างสายพันธุ์ได้หรือไม่ เช่น คัดแยกข้าวเหนียว และข้าวเจ้า, คัดแยกข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น
  A : สามารถทำได้
 2. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้
 3. Q : สามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นนอกเหนือจากข้าวสารได้หรือไม่
  A : สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น เมล็ดข้าวโพด, เมล็ดถั่ว, เมล็ดกาแฟ เป็นต้น
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : กำลังมอเตอร์กี่แรงม้า
  A :  มอเตอร์ 3 แรงม้า
 2. Q : กินไฟฟ้าหรือไม่
  A : –
 3. Q : ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้หรือไม่
  A : –
 4. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : –
 1. Q : เมื่อสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อได้ช่องทางไหน
  A : ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯ
 1. Q : สินค้าสามารถติดตั้งใช้งานกับอะไรได้บ้าง
  A : ตัวสินค้ามีคู่มือการใช้งานการประกอบติดตั้งและแยกประเภทของเครื่องยนต์
 1. Q : อุปกรณ์หางเรือต่างๆมีสารป้องกันสนิมไหม
  A : อุปกรณ์ของหางเรือ ทางผู้ผลิตชุปสารเคลือบป้องกัน การเกิดสนิมบนอุปกรณ์ทุกชิ้น
 2. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : lish spare part

 1. Q : อัตรทดของเกียร์ มีกี่อัตรา
  A : 2.5 , 3.2 , 3.6
 1. Q: เกียร์ทดสามารถใส่ใบจักร ได้ขนาดใหญ่สุดกี่นิ้ว
  A : 17 นิ้ว อัตรากำลังทด 3. 6  เครื่องยนต์ 13 HP
 1. Q : อะไหล่ สามารถหาซื้อได้ที่ไหน
  A : ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯ
 2. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : lish spare part
 1. Q : เวลาเข้าเกียร์ทำไมถึงมีเสียงดัง
  A : เนื่องจากชุดเกียร์เดินหน้า ถอยหลังไม่มีระบบ คลัช เป็นระบบการต่อเกียร์แบบเฟือง จึงทำให้เวลาเข้าเกียร์มีเสียงดัง
 2. Q : เกียร์เดินหน้าถอยหลัง ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เมื่อไร
  A : ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 3-6 เดือนต่อครั้ง และขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานโดยการตรวจสอบได้ที่สีของน้ำมันเกียร์ ถ้าสีดำมากก็ควรเปลี่ยน
 1. Q : หางเรือเดินหน้าถอยหลัง เมื่อเกิดปัญหาสามารถซื้ออะไหล่ได้ที่ไหน
  A : ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯ
 2. Q : รายการอะไหล่สิ้นเปลืองมีอะไรบ้าง
  A : lish spare part

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

Clpbrand Services 2