ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียด

สถานที่ตั้ง

CLP Intertrade Co., Ltd. (สาทร)
ชั้น 2 อาคารโชว์รูมนิสสัน โยโกตะ (สถานี BRT ถนนจันทน์)
เลขที่ 5 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel.+66-2-286-6098-9
CLP Business Co., Ltd. (สาทร)
บริษัท ซีแอลพี บิสิเนส เมนเมจเม้น จำกัด
ชั้น 2 อาคารโชว์รูมนิสสัน โยโกตะ (สถานี BRT ถนนจันทน์)
เลขที่ 5 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel.+66-2-286-6098-9
การเดินทาง
เดินทางโดย BTS ลงสถานีช่องนนทรี ต่อด้วยรถเมล์ปรับอากาศ BRT ลงสถานีถนนจันทน์
CLP Engineering Co., Ltd.
บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (นวนคร)
101/62/12 ซอย 5/4 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel.+66-2-909-0478