กิจกรรม


News

โครงการถวายเครื่องสีข้าว และอุปกรณ์การเกษตร

8 มิถุนายน 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม

งาน 27th Uganda International Trade Fair

7 ตุลาคม 2019 รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ CLP สีข้าวคุณภาพดี…เพื่อน้อง ปี2

30 สิงหาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมโครงการ “Rice for Rich”

22 สิงหาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม

Thailand Industry Expo 2018

5 สิงหาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม

งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

2 สิงหาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม

งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

19 กรกฎาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม

งาน “Thai Tech Expo 2018”

5 กรกฎาคม 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม