งาน 27th Uganda International Trade Fair

ตุลาคม 7, 2019

 

กลุ่มบริษัท CLP ได้ร่วมออกบูธใน ในวันที่ 2-10 Oct 2019

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศักยภาพของธุรกิจ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องสีข้าวไทย โดยได้รับเกียรติต้อนรับ “รัฐมนตรี กระทรวงเกษตร แห่ง Uganda” ที่มาเยี่ยมชมบูธ ซึ่งมีความสนใจในเครื่องสีข้าวของบริษัท CLP เป็นอย่างมาก การเจรจาธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วยดี
ทั้งนี้ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่วางใจสินค้าและบริการของบริษัท CLP…ในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด