พันธุ์ข้าวจากพ่อ

สิงหาคม 23, 2018

 

อย่างที่เราทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยเรื่องข้าวเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นการทำนายังเป็นอาชีพหลักของคนไทยอีกเป็นจำนวนมาก

พระองค์จึงทรงค้นหาวิธีที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำนา เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวให้สูงขึ้น   โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำแปลงข้าวทดลองขึ้นภายในสวนจิตรลดา
ประกอบกับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวจนมีคุณภาพดี เหมาะที่ชาวนาจะนำไปปลูก โดยพันธุ์ข้าวที่ทรงพัฒนาและเป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกรมีดังนี้

  1. “ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1” เป็นข้าวหอมนุ่มคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้ผลผลิตสูง
  2. “ข้าวสังข์หยดพัทลุง” เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมที่ปลูกใน จ.พัทลุง โดยปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง นิยมกินแบบข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ซึ่งจะให้คุณประโยชน์มากกว่าทั่วไป
  3. “ข้าวขาวดอกมะลิ 105” เป็นข้าวที่มีคุณภาพการหุงต้มดี สุกแล้วหอม นุ่ม เหนียว
  4. “ข้าว กข 41” เป็นข้าวเจ้าที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพการสีดีได้ข้าวเต็มเมล็ด
  5. “ข้าว กข 6” เป็นข้าวเหนียวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ หุงสุกแล้วมีกลิ่นหอม
  6. “ข้าวดอกพะยอม” เป็นข้าวไร่ ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ปลูกแซมกับต้นยางพาราได้
  7. “ข้าวลืมผัว” เป็นข้าวเหนียวที่โดดเด่นด้านรสชาติ มีกลิ่นหอม หากสีเป็นข้าวกล้อง เมื่อหุงสุกแล้วจะเคี้ยวกรุบ หนึบ ภายในนุ่มเหนียว อุดมไปด้วยสารอาหาร

ข่าวล่าสุด