“หญ้าแฝก” หญ้าที่เคยเป็นแค่วัชพืช

สิงหาคม 23, 2018

 
หญ้าแฝกเคยถูกมองเป็นแค่วัชพืช แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพบว่า หญ้าแฝกมีคุณประโยชน์ต่อดินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรได้อีกมากมาย

ที่มาของหญ้าแฝก
ในปี พ.ศ. 2534  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงนำเรื่องหญ้าแฝกจากเอกสารของธนาคารโลกมาศึกษาต่อ เนื่องจากในช่วงนั้นธนาคารโลกมีการรณรงค์ให้ใช้หญ้าแฝกในการแก้ปัญหาหน้าดินถูกชะล้าง  และมีพระราชดำริขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

ประโยชน์ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
1.การปลูกหญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์
2.ป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน
3.สามารถปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ได้
4.ช่วยพยุงดินให้แน่นหนาเหมือนกำแพงที่ทนแรงกัดเซาะ
5.โอบอุ้มความชื้นไว้ใต้ดินลึกเพื่อปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
6.ช่วยกรองตะกอนดินและเศษซากต่าง ๆ ที่ไหลมากับน้ำได้ ชะลอความเร็วและความแรงของน้ำไหลบ่า
7. นำมาทำแนวกั้นรั้ว
8. เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำมาทำงานหัตถกรรม สานเสื่อ สานตะกร้า ทำมู่ลี่ และทำกระเป๋า เพื่อสร้างรายได้เสริม

เรียกได้ว่าเป็นหญ้าที่มีคุณประโยชน์และนับได้ว่าเป็นพืชมรดกล้ำค่าของคนไทยที่ในหลวง ร.9 ทรงพระราชทานไว้ให้ก็ว่าได้ ซึ่งเราควรจะรักษาและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวล่าสุด