เรา...คิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

CLP เชื่อว่าทุกคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยทรัพยากร ผืนดิน และผืนน้ำ ควรมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ มีความก้าวหน้าในสายอาชีพจนสามารถต่อยอดธุรกิจเป็นต้นทุนให้แก่สมาชิกในครอบครัว และสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างถาวร บนพื้นฐานของความพอเพียง ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

จากใจท่านประธาน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรของคนไทยที่คิดค้น ผลิตสินค้าที่สามารถเพิ่มโอกาสให้แก่ชีวิตของผู้คน ฉะนั้นเราจึงไม่หยุดนิ่งในการสร้างโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสใหม่ๆ ร่วมกับเรา

จากใจท่านประธาน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรของคนไทยที่คิดค้น ผลิตสินค้าที่สามารถเพิ่มโอกาสให้แก่ชีวิตของผู้คน ฉะนั้นเราจึงไม่หยุดนิ่งในการสร้างโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสใหม่ๆ ร่วมกับเรา

ประวัติบริษัท

2005
CLP ก่อตั้งขึ้นในนามบริษัท CLP ENGINEERING จำกัด โดยถือกำเนิดจากบริษัทผู้ผลิต และประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ส่งให้บริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
2009
บริษัท CLP ENGINEERING จำกัด มีความตั้งใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทยที่ประกอบอาชีพอยู่บนแผ่นดินและผืนน้ำให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงมีวิสัยทัศน์เริ่มก่อตั้งแบรนด์ของคนไทย เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เข้าถึงได้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการเดินเรือ โดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
2015
บริษัท CLP ENGINEERING จำกัด ได้จัดตั้งบริษัท CLP INTERTRADE จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ CLP ทั้งหมด ทั้งนี้ ยังได้จัดตั้งบริษัท CLP MANAGEMENT จำกัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กรที่เติบโตขึ้นอีกด้วย
ปัจจุบัน CLP มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมด้านการเกษตร และการเดินเรือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการผ่านการขับเคลื่อนองค์กรจากทั้ง 3 บริษัท ประกอบด้วย
  1. CLP ENGINEERING : Product Research, Design and Manufacture
  2. CLP INERTRADE : Marketing, Sales and After Sales Service
  3. CLP BUSINESS MANAGEMENT : Indirect Support and Brands
รากฐานที่เข้มแข็งของ CLP จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรากฐาน ชีวิตที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ .. เพราะเราคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในภูมิภาค AEC ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

พันธกิจ

มุ่งมั่นเป็นอันดับ 1 ในด้าน

Technology

Quality

User-Friendly

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สาขาเกษตรและเกษตรกรแปรรูปในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 10
การประกวดเครื่องสีข้าวสำหรับครัวเรือน ในงานวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดแข่งขัน เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ในงานวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2557
รางวัลผลผลิตยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2554
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 21 กันยายน 2554
Career
Career

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา


เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรของคนไทยที่คิดค้นผลิตสินค้าที่สามารถเพิ่มโอกาสให้แก่ชีวิตของผู้คน ฉะนั้นเราจึงไม่หยุดนิ่งในการสร้างโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนในโอกาสใหม่ๆ กับเรา