ACR-100 PLUS


โรงสีข้าวชุมชน 3 in 1 ACR-100 PLUS


ไฮไลท์

ทำความสะอาดด้วย ตะแกรง 4 ชั้น
มีกะพ้อลำเลียงข้าว ระบบอัติโนมัติ
อัตราการทำงาน 100 กก. / ชม.
สีได้ทั้ง ข้าวขาว ข้าวกล้อง
สีข้าวด้วยระบบ ใบพัดหมุนเหวี่ยง
ระบบสั่นแบบ ลูกเบี้ยว
คัดแยกข้าวเต็ม ข้าวหัก ได้อย่างดี

สเป็คสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการให้ความช่วยเหลือ

1 Year Warranty
สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี Service Onsite โดยมีทีมบริการหลังการขายให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน
ตารางการดูแลรักษา & อะไหล่

วิดีโอ