CR-80N1


เครื่องสีข้าว รุ่น 80 กก. CR-80N1

ด้วยระบบ “กะเทาะเปลือกข้าวแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง” ของเครื่องสีข้าว ซี แอล พี รุ่น ซีอาร์ 80N1 ทำให้การสีข้าวเป็นเรื่องง่าย สามารถสีข้าวได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา อีกทั้งยังคงคุณภาพ และสารอาหารของข้าว ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

ไฮไลท์

ระบบใบพัดหมุนเหวี่ยง
การกระเทาะเปลือกข้าวแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง ทำให้การสีข้าวเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลา
มากกว่าข้าวสาร
ให้ผลผลิตที่มากกว่าแค่ข้าวสาร ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวกล้อง ปลายข้าว แกลบ รำ

สเป็คสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการให้ความช่วยเหลือ

1 Year Warranty
สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี Service Onsite
ตารางการดูแลรักษา & อะไหล่

วิดีโอ

คำถามที่พบบ่อย

1
ตัวเครื่องใช้งานอย่างไร
2
อัตรากำลังการสีข้าวแบบต่อเนื่องสามารถสีข้าวได้กี่ชั่วโมง
3
อัตรากำลังการสีข้าวเปลือกออกมาเป็นข้าวสาร สามารถสีได้กี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง
4
การบำรุงดูแลรักษาเครื่อง CR-80
5
อะไหล่ของเครื่องสีข้าว ที่หมั่นควรเช็คบ่อยๆ มีอะไรบ้าง