CT-155


รถไถพรวนดิน CT-155

รถไถพรวนดิน ซี แอล พี รุ่น CT 155 เป็นรถไถเอนกประสงค์ขนาดเล็กที่มากด้วยประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และคล่องตัว ไม่ว่าใครก็สามรถเป็นเจ้าของได้ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูง เฟืองเกียร์ที่คงทน แข็งแรงมาตรฐานเดียวกับเกียร์จักยานต์ รถไถพรวนดิน ซี แอล พี รุ่น CT 155 จึงคงทน แข็งแรง และมีอายุการใช้งานค่อนข้างนานและยังมีอุปกรณืต่อพ่วงอย่างครบครันเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

ไฮไลท์

รถไถพรวนดินขนาดเล็ก ใช้งานง่าย
กินหน้าดินลึก 10-20 cm.
เฟืองเกียร์ ทนทาน แข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน

สเป็คสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการให้ความช่วยเหลือ

1 Year Warranty
สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี Service Onsite
ตารางการดูแลรักษา & อะไหล่

คำถามที่พบบ่อย

1
รถไถพรวนดินสามารถพรวนพื้นดินแข็งได้หรือไม่
2
รถไถพรวนสามารถใช้งานต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมง
3
เมื่อสินค้ามีปัญหาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง
4
ตัวเครื่องควรดูแลรักษาอะไรบ้าง
5
เมื่อใช้งานรถไถควรทำอะไรบ้าง หลังจากใช้งาน