FC-255


เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์ FC-255

เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ เหมาะสำหรับการย่อยพืชเลี้ยงสัตว์ จำพวกหญ้าเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ต้นข้าวโพดสด กระถิน เมื่อนำมาย่อยแล้วสามารถให้สัตว์กิน สดได้เลย และสามารถนำมาหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์เก็บไว้ใช้กินได้ภายหลัง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ย่อยเก็บใส่ถุงเพื่อจำหน่ายได้ด้วย

การทำงาน
เครื่องสับย่อยสามารรถดึงเอาพืชวัสดุที่เราต้องการย่อยเข้าไปเอง โดยผ่านตัว Feeder unit และจำนวนปริมาณที่เข้าไปนั้น จะเท่ากับความกว้างของความห่างตัวป้อนตัวและตัวล่าง

ไฮไลท์

ความกว้างตัวป้อน 15 ซม.
เมื่อพืชหรือวัสดุผ่านตัวป้อนเข้าไปข้างในเครื่อง ใบมีดจะทำหน้าที่ตัดเฉือนพืชวัสดุให้ขาด การตัดเฉือนจะมีความเร็วรอบตามความเร็วของเครื่องยนต์ที่ใช้งาน
ใบมีดทำจากวัสดุพิเศษที่แข็งแรง
เมื่อเครื่องสับย่อยทำการสับเฉือนพืชวัสดุแล้ว เศษพืชจะโดนใบพัดซึ่งเป็นชุดเดียวกับชุดติดตั้งใบมีด เป่าให้เศษพืชวัสดุออกมาทางช่องออกเพื่อจัดเก็บต่อไป
ช่องทางออกเศษพืช
ใบมีดสับหมุนทวนเข็มนาฬิกา
ชุดตัวป้อนเลือกได้สองอัตรา 18:1 เละ 30 :1

สเป็คสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการให้ความช่วยเหลือ

1 Year Warranty
สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี Service Onsite
ตารางการดูแลรักษา & อะไหล่