SB-100


เครื่องคัดแยกข้าวกล้อง SB-100

เพื่อการคัดข้าวกล้องที่สมบูรณ์ 100% เครื่องแยกข้าวกล้อง รุ่น SB-100 จะทำให้สามารถคัดแยกข้าวเปลือกกับข้าวกล้องออกจากกันได้ และยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องนำเข้าไปสีซ้ำในเครื่องสีข้าว เพื่อเป็นการประหยัดไฟ และตัวของข้าวกล้องที่ออกมาจะมีจมูกข้าวและเปลือกข้าวกล้อง ที่ไม่หลุดร่อน

ไฮไลท์

ระบบการโยกของตัวเครื่องเหมือนการฝัดข้าวกล้องจากกระด้ง
ตะแกรงซิกแซกทำจากสแตนเลสเกรดดี
ฝาปิดตะแกรงซิกแซกเป็นอคริลิคใสสามารถมองเห็นการทำงานได้อย่างชัดเจน

สเป็คสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการให้ความช่วยเหลือ

1 Year Warranty
สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี Service Onsite
ตารางการดูแลรักษา & อะไหล่