T-RM


ชุดหางเรือแบบเกียร์ทดนอก T-RM

การนำ “ระบบเกียร์ทด” เข้ามาใช้ สามารถทำให้ เครื่องยนต์ หางเรือ และใบจักร ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็น ที่จะต้องเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ ในความเร็วที่ต้องการ ดังนนั้นจึงสามารถประหยัดน้ำมัน และลดมลภาวะ ที่เกิดจากการเผาไหม้ได้อีกด้วย

สเป็คสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการให้ความช่วยเหลือ

6 Month Warranty
รับประกันทั้งเครื่องยนต์และชุดหางเรือ 6 เดือน Service Onsite
ตารางการดูแลรักษา & อะไหล่

คำถามที่พบบ่อย

1
อัตราทดของเกียร์ มีกี่อัตรา
2
เกียร์ทดสามารถใส่ใบจักร ได้ขนาดใหญ่สุดกี่นิ้ว
3
อะไหล่ สามารถหาซื้อได้ที่ไหน
4
เมื่อใช้งานเสร็จควรตรวจเช็คอะไรบ้าง
5
ดูแลรักษาอย่างไร