Clp Header

เครื่องย่อยกิ่งไม้ อเนกประสงค์ ซีแอลพี
รุ่น WC-155

Wc 155 อัตราการทำงาน 700 1400 กก. ชม

อัตราการทำงาน 700-1400 กก. / ชม.

Wc 155 สามารถย่อยกิ่งไม้ได้ถึงขนาด 2.5 นิ้ว

สามารถย่อยกิ่งไม้ได้ถึงขนาด 2.5 นิ้ว

Pfs 350 ผลิตจากเหล็กหนาชั้นดี แข็งแรง ทนทาน

ผลิตจากเหล็กหนาชั้นดี แข็งแรง ทนทาน

Wc 155 ใบมีดทำจากวัสดุพิเศษ

ใบมีดทำจากวัสดุพิเศษ

วิดีโอการใช้งาน

สนใจสินค้าของติดต่อ