Clp Header

ชุดเครื่อง PACK 25KG
รุ่น AF-25K PRO-R บรรจุข้าวสาร

Af 25k Pro R อัตราการทำงาน 60 ถุง ชม

อัตราการทำงาน 60 ถุง / ชม.

Af 5k Pro ออกแบบให้เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ออกแบบให้เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Af 5k Pro ระบบชั่งแบบอัตโนมัติ

ระบบชั่งแบบอัตโนมัติ

Gd 6000k ระบบควบคุมเครื่อง Automatic

ระบบควบคุมเครื่อง Automatic

Dz 500 ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูง

ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูง

Dz 500 ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

วิดีโอการใช้งาน

สนใจสินค้าของติดต่อ