Clp Header
ข้าวโป่ง

ข้าวโป่ง

ข้าวโป่ง สินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ 105 เพียงแค่นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันด้วยความร้อน 180 °C เป็นเวลา 2 นาที ก็พร้อมรับประทาน สินค้าของกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายซีแอลพี ที่ได้รับการส่งเสริมเรียนรู้การแปรรูปสินค้า เพื่อต่อยอดให้กลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้

สาขาหน้าร้าน Sisod Th